آلمان از ۵ سپتامبر ۱۴ میلیون دوز واکسن از شرکت‌های مُدرنا و بیون‌تک دریافت می‌کند. این واکسن‌ها با انواع جهش‌یافته ویروس کووید مانند BA.1 و BA.5 سازگاری بیشتری دارند و نسبت به واکسن‌های پیشین قوی‌تر هستند. به گفته تاگزشاو، مراکز پزشکی و واکسیناسیون می‌توانند از تاریخ ۵ سپتامبر این واکسن‌ را سفارش دهند. کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال، می‌‌گوید: «گروه‌های در معرض خطر نباید بیش از این منتظر بمانند. آن‌ها باید واکسن خود را سریع‌تر دریافت کنند.»

30. آگوست 2022

واکسنی قوی‌تر از ماه سپتامبر در آلمان

آلمان از ۵ سپتامبر ۱۴ میلیون دوز واکسن از شرکت‌های مُدرنا و بیون‌تک دریافت می‌کند. این واکسن‌ها با انواع جهش‌یافته ویروس کووید مانند BA.1 و BA.5 سازگاری بیشتری دارند و نسبت به واکسن‌های پیشین قوی‌تر هستند. به گفته تاگزشاو، مراکز پزشکی و واکسیناسیون می‌توانند از تاریخ ۵ سپتامبر این واکسن‌ را سفارش دهند. کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال، می‌‌گوید: «گروه‌های در معرض خطر نباید بیش از این منتظر بمانند. آن‌ها باید واکسن خود را سریع‌تر دریافت کنند.»