اتحادیه وردی می‌خواهد شرایط بهتری را برای کارکنان امنیتی فرودگاه فراهم کند، به عنوان مثال برای کار آخر هفته. به همین دلیل این اتحادیه می‌خواهد اکنون فشار را افزایش دهد - و کمی قبل از مذاکرات بعدی دوباره اعتصاب می‌کند.در فرودگاه برلین-براندنبورگ اعتصاب هشداردهنده توسط اتحادیه وردی در میان پرسنل امنیتی آغاز شده است. انریکو رومکر، دبیر اتحادیه وردی به خبرگزاری آلمان تایید کرد که صبح دوشنبه در ساعت ۳:۳۰ صبح، تعداد زیادی از کارمندان در منطقه امنیت هوانوردی، در بخش کنترل مسافر و در کنترل پرسنل و کالا کار خود را متوقف کردند. مدت کوتاهی پس از اعلام اعتصاب هشدار، مسئولان فرودگاه اعلام کرد که هیچ پرواز مسافری در روز دوشنبه انجام نخواهد شد.
24/04/2023

هیچ پرواز مسافری در روز دوشنبه از میدان هوایی BER انجام نخواهد شد

اتحادیه وردی می‌خواهد شرایط بهتری را برای کارکنان امنیتی فرودگاه فراهم کند، به عنوان مثال برای کار آخر هفته. به همین دلیل این اتحادیه می‌خواهد اکنون فشار را افزایش دهد – و کمی قبل از مذاکرات بعدی دوباره اعتصاب می‌کند.در فرودگاه برلین-براندنبورگ اعتصاب هشداردهنده توسط اتحادیه وردی در میان پرسنل امنیتی آغاز شده است. انریکو رومکر، دبیر اتحادیه وردی به خبرگزاری آلمان تایید کرد که صبح دوشنبه در ساعت ۳:۳۰ صبح، تعداد زیادی از کارمندان در منطقه امنیت هوانوردی، در بخش کنترل مسافر و در کنترل پرسنل و کالا کار خود را متوقف کردند. مدت کوتاهی پس از اعلام اعتصاب هشدار، مسئولان فرودگاه اعلام کرد که هیچ پرواز مسافری در روز دوشنبه انجام نخواهد شد.