برلینی‌ها و براندنبورگی‌ها می‌توانند انتظار ترکیبی از آفتاب، ابر و باران را در آخر هفته داشته باشند. در مقابل، دما به میزان قابل توجهی گرم‌تر می‌شود. همانطور که سرویس هواشناسی آلمان (DWD) روز جمعه اعلام کرد، روز شنبه، به ویژه در شمال برلین، احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد. اما دمای هوا بین ۱۵ تا ۱۸ درجه افزایش می‌یابد. روز یکشنبه دوباره ابری و بارانی آغاز می‌‍شود. براساس این پیش بینی، در مقاطعی رگبار و رعد و برق، همراه با وزش باد ممکن است رخ دهد. با این حال، دمای هوا بین ۱۴ تا ۱۶ درجه است. در طول شب، دمای هوا تا حدود پنج درجه کاهش می‌یابد.

17/03/2023

هوای گرم برای برلین، در روزهای آخر هفته

برلینی‌ها و براندنبورگی‌ها می‌توانند انتظار ترکیبی از آفتاب، ابر و باران را در آخر هفته داشته باشند. در مقابل، دما به میزان قابل توجهی گرم‌تر می‌شود. همانطور که سرویس هواشناسی آلمان (DWD) روز جمعه اعلام کرد، روز شنبه، به ویژه در شمال برلین، احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد. اما دمای هوا بین ۱۵ تا ۱۸ درجه افزایش می‌یابد. روز یکشنبه دوباره ابری و بارانی آغاز می‌‍شود. براساس این پیش بینی، در مقاطعی رگبار و رعد و برق، همراه با وزش باد ممکن است رخ دهد. با این حال، دمای هوا بین ۱۴ تا ۱۶ درجه است. در طول شب، دمای هوا تا حدود پنج درجه کاهش می‌یابد.