خبر تعطیل شدن یک شعبه فروشگاه Aldi در منطقه کرویتسبرگ برلین (Kreuzberg) برلین باعث خشم ساکنان محله شده است. سوپرمارکت Aldi که جزو فروشگاه‌های ارزان‌قیمت در آلمان در به حساب می‌آید، شعبه‌ای در Markthalle Neun در کرویتسبرگ دارد که از سال‌ها قبل محل مراجعه ساکنان این محله که اکثرا مهاجر و مهاجرتبار هستند بوده است. اما حالا با تبدیل شدن Markthalle Neun به یک منطقه توریستی و شیک، مسئولان این مرکز خرید بزرگ می‌خواهند سوپرمارکت آلدی را تعطیل کنند. فعالان منطقه‌ای کرویتسبرگ برای مخالفت با این موضوع، روز شنبه، ۳۰ مارس در مقابل Markthalle Neun تظاهراتی ترتیب داده‌اند. این فعالان می‌گویند خرید مواد غذایی ارزان حق شهروندان منطقه کرویتسبرگ است.

28/03/2019

همسایه‌ها برای حفظ آلدی تظاهرات می‌کنند

خبر تعطیل شدن یک شعبه فروشگاه Aldi در منطقه کرویتسبرگ برلین (Kreuzberg) برلین باعث خشم ساکنان محله شده است. سوپرمارکت Aldi که جزو فروشگاه‌های ارزان‌قیمت در آلمان در به حساب می‌آید، شعبه‌ای در Markthalle Neun در کرویتسبرگ دارد که از سال‌ها قبل محل مراجعه ساکنان این محله که اکثرا مهاجر و مهاجرتبار هستند بوده است. اما حالا با تبدیل شدن Markthalle Neun به یک منطقه توریستی و شیک، مسئولان این مرکز خرید بزرگ می‌خواهند سوپرمارکت آلدی را تعطیل کنند. فعالان منطقه‌ای کرویتسبرگ برای مخالفت با این موضوع، روز شنبه، ۳۰ مارس در مقابل Markthalle Neun تظاهراتی ترتیب داده‌اند. این فعالان می‌گویند خرید مواد غذایی ارزان حق شهروندان منطقه کرویتسبرگ است.