پلیس برلین پنج نوجوان را که در اواخر ماه اگست به یک زن مسن در ویلمرزدورف حمله و او را به شدت مجروح کردند، شناسایی کرد. پلیس و دادستان روز پنجشنبه اعلام کردند که متهم اصلی که ۱۵ سال سن دارد، در بازداشت به سر می‌برد. چهار مظنون دیگر بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن دارند. به گفته پلیس، مظنونان، هنگامی که کیف دستی این زن سالخورده را ربودند، او را از پله ها به پایین هل دادند. قربانی ۷۸ ساله حمله در ایستگاه متروی Fehrbelliner Platz هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان است.
9. سپتامبر 2022

نوجوان ۱۵ ساله پس از تعرض به یک شهروند سالخورده بازداشت شد

پلیس برلین پنج نوجوان را که در اواخر ماه اگست به یک زن مسن در ویلمرزدورف حمله و او را به شدت مجروح کردند، شناسایی کرد. پلیس و دادستان روز پنجشنبه اعلام کردند که متهم اصلی که ۱۵ سال سن دارد، در بازداشت به سر می‌برد. چهار مظنون دیگر بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن دارند. به گفته پلیس، مظنونان، هنگامی که کیف دستی این زن سالخورده را ربودند، او را از پله ها به پایین هل دادند. قربانی ۷۸ ساله حمله در ایستگاه متروی Fehrbelliner Platz هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان است.