17/11/2023

نوجوان ۱۵ ساله به یک بی‌خانمان حمله کرد و او را کشت!

حمله وحشیانه یک نوجوان ۱۵ ساله به یک بی خانمان در شهر دارمشتات، منجر به جراحات شدید و در نهایت مرگ وی شد! دادستانی این نوجوان را وارد آوردن ضربات و لگد زدن به مرد بی خانمان  کرد، که با ایجاد جراحاتی شدید در نهایت منجر به مرگ وی شد. بر اساس این اتهامات، همچنین این نوجوان کیف پول این فرد بی خانمان را به کمک برادر ۱۸ ساله‌اش سرقت کرده است. پلیس با اطلاع یک شاهد عینی توانست دو برادر را که اهل روستای روسدورف در نزدیکی دارمشتات-دیبورگ هستند، در محل حادثه دستگیر کند. با این حال، برادر بزرگتر را «به دلیل نداشتن شواهد کافی که او را به دست داشتن در اقدام به قتل محکوم کند» آزاد کرد.