دنیس اشمیهال، نخست وزیر اوکراین در جریان سفر خود به برلین، خواستار تحویل سلاح‌های سنگین بیشتر به کشورش شد.  اشمیهال در مذاکرات با صدراعظم شولز و رئیس جمهور فدرال تاکید کرد که چقدر برای کشورش مهم است که تحویل تسلیحات سنگین افزایش یابد. بازسازی اوکراین همچنین یکی از موضوعات اصلی در جلسات با صدراعظم اولاف شولز و وزیر توسعه فدرال سونیا شولزه بود. به گفته دفتر نخست وزیری اوکراین، این کشور امیدوار است که آلمان "نقش رهبری" را در دفاع هوایی در برابر مهاجمان روسی ایفا کند. اشمیگال در دیدار با رئیس جمهور فدرال گفت: "هویتزرهای خودکششی نوع ۲۰۰۰ آلمان و راکت‌اندازهای Mars II خودشان را در میدان جنگ ثابت کرده‌اند." وی افزود: ما امیدواریم که بتوان تحویل سلاح‌های سنگین را گسترش داد.
5. سپتامبر 2022

نخست‌وزیر اوکراین خواهان سلاح‌های سنگین بیشتری شد

دنیس اشمیهال، نخست وزیر اوکراین در جریان سفر خود به برلین، خواستار تحویل سلاح‌های سنگین بیشتر به کشورش شد.  اشمیهال در مذاکرات با صدراعظم شولز و رئیس جمهور فدرال تاکید کرد که چقدر برای کشورش مهم است که تحویل تسلیحات سنگین افزایش یابد. بازسازی اوکراین همچنین یکی از موضوعات اصلی در جلسات با صدراعظم اولاف شولز و وزیر توسعه فدرال سونیا شولزه بود. به گفته دفتر نخست وزیری اوکراین، این کشور امیدوار است که آلمان “نقش رهبری” را در دفاع هوایی در برابر مهاجمان روسی ایفا کند. اشمیگال در دیدار با رئیس جمهور فدرال گفت: “هویتزرهای خودکششی نوع ۲۰۰۰ آلمان و راکت‌اندازهای Mars II خودشان را در میدان جنگ ثابت کرده‌اند.” وی افزود: ما امیدواریم که بتوان تحویل سلاح‌های سنگین را گسترش داد.