28/09/2023

نتیجه یک نظرسنجی: کاهش آرای CDU و SPD و افزایش محبوبیت AfD در برلین

اگر انتخابات یکشنبه آینده برگزار شود، ائتلاف سیاه و قرمز دیگر اکثریت پارلمان برلین را نخواهد داشت. ائتلاف CDU-SPD در نظرسنجی مؤسسه INSA اکثریت پارلمانی را از دست داده اند. کای وگنر (۵۱، CDU) و فرانزیسکا گیفی (۴۵، SPD) پنج ماه است که با احزاب خود بر برلین حکومت می‌کنند. در اولین نظرسنجی پس از تکرار انتخابات، CDU از ۳۰ درصد اکنون به طور قابل توجهی به ۲۶ درصد کاهش یافته است. آرای SPD به ۱۷ درصد و چپ‌ها به۱۰ درصد (-۱) رسیده اند، سبزها و FDP آرای خود را  حفظ کرده اند. آرای AfD پنج درصد افزایش یافته و به ۱۴ درصد می‌رسد.