اعتراضات سیاسی داخلی علیه اصلاحات قضایی برنامه ریزی شده بنیامین نتانیاهو، او را تا پایتخت آلمان دنبال خواهد کرد. تظاهرکنندگان خواستار موضع شفاف دولت فدرال هستند. بنیامین نتانیاهو قبل از سفرش به آلمان گفت: "من برای دیدار با صدراعظم آلمان می‌روم. مهمترین چیزی که می‌خواهم در مورد آن صحبت کنم، ایران و سایر مسائل مهم برای اسرائیل است". نتایاهو درابتدا از بنای یادبود هولوکاست برلین دیدن خواهد کرد و سپس با صدراعظم شولز دیدار و گفتگو می‌نماید و بعد ازظهر با رئیس جمهور فدرال اشتاین مایر نیز دیدار خواهد نمود. در همین حال، قرار است اعتراضات علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو در مقابل دروازه براندنبورگ برگزار شود.
16/03/2023

نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به برلین می‌آید

 اعتراضات سیاسی داخلی علیه اصلاحات قضایی برنامه ریزی شده بنیامین نتانیاهو، او را تا پایتخت آلمان دنبال خواهد کرد. تظاهرکنندگان خواستار موضع شفاف دولت فدرال هستند. بنیامین نتانیاهو قبل از سفرش به آلمان گفت: “من برای دیدار با صدراعظم آلمان می‌روم. مهمترین چیزی که می‌خواهم در مورد آن صحبت کنم، ایران و سایر مسائل مهم برای اسرائیل است”. نتایاهو درابتدا از بنای یادبود هولوکاست برلین دیدن خواهد کرد و سپس با صدراعظم شولز دیدار و گفتگو می‌نماید و بعد ازظهر با رئیس جمهور فدرال اشتاین مایر نیز دیدار خواهد نمود. در همین حال، قرار است اعتراضات علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو در مقابل دروازه براندنبورگ برگزار شود.