02/10/2023

موج هوای بارانی به سوی برلین

 مردم در برلین و براندنبورگ می‌توانند انتظار شروع هفته را با آب و هوای گرم داشته باشند. دمای هوا در پایتخت از روز دوشنبه تا ۲۵ درجه افزایش می‌یابد. همچنین روز وحدت آلمان در روز سه‌شنبه با آسمانی روشن آغاز می‌شود و بار دیگر دمای تابستان را تا ۲۹ درجه به برلین و براندنبورگ می‌آورد. با این حال هر چه روز جلوتر می‌رود هوا به طور فزاینده‌ای ابری می‌شود. از ساعات بعدازظهر به بعد احتمال بارش باران پیش بینی می‌شود. از عصر به بعد می‌تواند در سراسر برلین و براندنبورگ، رگبار آغاز شود. به گفته کارشناسان هواشناسی، احتمال وقوع رعد و برق و وزش باد نیز وجود دارد. با این حال، باران در حوالی شب قطع شده و دمای هوا تا ۱۱ درجه کاهش می‌یابد.