پلیس برلین تعدادی موتورسیکلت برقی (E-scooter) را به ناوگان خود اضافه کرده است. این موتورهای الکتریکی از برند BMW هستند و مجهز به تجهیزات ویژه پلیس هستند. این موتورهای الکتریکی به مدت دو سال آزمایش خواهند شد تا کیفیت عملکرد در سرویس روزانه را نشان دهند. این وسایل نقلیه برای استفاده در عملیات هایی که شامل هیچ خودرویی نمی‌شود، مانند رویدادهای دویدن، رژه دوچرخه‌ها و رویدادهای اسکی برنامه ریزی شده است.
10/03/2023

موتورهای الکتریکی برای پلیس برلین

پلیس برلین تعدادی موتورسیکلت برقی (E-scooter) را به ناوگان خود اضافه کرده است. این موتورهای الکتریکی از برند BMW هستند و مجهز به تجهیزات ویژه پلیس هستند. این موتورهای الکتریکی به مدت دو سال آزمایش خواهند شد تا کیفیت عملکرد در سرویس روزانه را نشان دهند. این وسایل نقلیه برای استفاده در عملیات هایی که شامل هیچ خودرویی نمی‌شود، مانند رویدادهای دویدن، رژه دوچرخه‌ها و رویدادهای اسکی برنامه ریزی شده است.