26/09/2023

مهاجرین بیشتری در خانه آلمانی صحبت می‌کنند

تقریبا یک‌سوم شهروندان با پیشینه مهاجرت در ایالت‌های نوردراین وست‌فالن و باواریا در خانه به زبان آلمانی صحبت می‌کنند. این آمار به‌تازگی توسط اداره آمار این دو ایالت منتشر شده است. به گزارش روزنامه میگاتزین،‌ ۵ میلیون و ۵۶ هزار نفر با پیشینه مهاجرت در ایالت نوردراین وست‌فالن زندگی می‌کنند که ۲۹ درصد از آن‌ها در خانه آلمانی حرف می‌زنند. ۵۲ درصد نیز علاوه‌بر آلمانی به زبانی دیگر نیز صحبت می‌کنند. یک‌چهارم از افرادی که به ایالت باواریا مهاجرت کرده‌اند نیز در خانه با یکدیدگر به آلمانی ارتباط برقرار می‌کنند. اگر فرزندانشان را هم به حساب آوریم، این رقم به نصف جمعیت مهاجرین می‌رسد. در این ایالت حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با پیشینه مهاجرت زندگی می‌کنند.