چند روز پس از اینکه این مرد به شریک زندگی سابق خود در برلین-Schoeneberg تیراندازی کرده بود، روز یکشنبه دستگیر شد. همانطور که پلیس روز یکشنبه اعلام کرد، این مرد ۷۱ ساله روز جمعه در آپارتمان یکی از دوستانش در اشپانداو دستگیر شد و اکنون در بازداشت است. او بعدازظهر دوشنبه هفته قبل به شریک ۴۵ ساله سابق خود در پیاده رو An der Urania شلیک کرد و او را به شدت مجروح کرد. این زن تحت عمل جراحی قرار گرفت و وضعیت وی با ثبات گفته شده است.
12/12/2022

مظنون ۷۱ ساله پس از تیراندازی به شریک زندگی سابقش در برلین دستگیر شد

چند روز پس از اینکه این مرد به شریک زندگی سابق خود در برلین-Schoeneberg تیراندازی کرده بود، روز یکشنبه دستگیر شد. همانطور که پلیس روز یکشنبه اعلام کرد، این مرد ۷۱ ساله روز جمعه در آپارتمان یکی از دوستانش در اشپانداو دستگیر شد و اکنون در بازداشت است. او بعدازظهر دوشنبه هفته قبل به شریک ۴۵ ساله سابق خود در پیاده رو An der Urania شلیک کرد و او را به شدت مجروح کرد. این زن تحت عمل جراحی قرار گرفت و وضعیت وی با ثبات گفته شده است.