09/10/2023

مشکلات زندگی دانشجویی در برلین و براندنبورگ

ترم زمستانی در ماه اکتبر در دانشگاه‌های برلین و براندنبورگ شروع می‌شود. حدود ۲۵۰۰۰۰ دانشجو در برلین و براندنبورگ ثبت نام کرده اند. بزرگترین چالش برای دانشجویان پیدا کردن خانه در برلین است. طبق ارزیابی اخیر، دانشجویان برلین به طور متوسط ​​۶۴۰ یورو در ماه برای کرایه خانه پرداخت می‌کنند که دو برابر ده سال پیش است. در شهرهای پوتسدام، کوتبوس و فرانکفورت اودر، متوسط ​​اجاره آپارتمان مشترک به طور قابل توجهی پایین تر است. همچنان، دانشگاه فناوری و اقتصاد و دانشگاه TU برلین، دیگر به دانشجویان خود بلیط ترم ارائه نمی‌دهند. طبق مطالعه اتحادیه دانشجویان آلمان، دانشجویان به طور متوسط ​​حدود ۲۲۰ یورو در ماه برای وعده‌های غذایی خرج می‌کنند. هزینه های ثابت برای یک دانشجوی برلین حدود ۱۰۰۰ یورو است. زندگی یک دانشجوی براندنبورگ حدود ۸۰۰ یورو هزینه دارد. پوشاک، مواد آموزشی، ورزش و هزینه‌های دیگر در نظر گرفته نشده است.