حرکت قطارهای S-Bahn در چندین مسیر به مشکل برخورد کرده است. مسافران باید انتظار ترافیک رفت و آمد و لغو شدن قطارها را داشته باشند. به دلیل نقص در جعبه سیگنال، پس از سرقت کابل (کیبل) برق قطارها، در Pankow، S-Bahn عبور قطار در شمال برلین دچار اختلال شده است. خطوط S2، S8 و S85 هم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. انتظار می‌رود عملیات بازسازی خطوط برق، تا روز پنجشنبه ۲۵ آگوست ادامه پیدا کند.

22. آگوست 2022

مشکلات اس‌بان، به علت دزدی خطوط برق!

حرکت قطارهای S-Bahn در چندین مسیر به مشکل برخورد کرده است. مسافران باید انتظار ترافیک رفت و آمد و لغو شدن قطارها را داشته باشند. به دلیل نقص در جعبه سیگنال، پس از سرقت کابل (کیبل) برق قطارها، در Pankow، S-Bahn عبور قطار در شمال برلین دچار اختلال شده است. خطوط S2، S8 و S85 هم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. انتظار می‌رود عملیات بازسازی خطوط برق، تا روز پنجشنبه ۲۵ آگوست ادامه پیدا کند.