مردی بامداد یکشنبه در برلین-لیشتنبرگ زنی را با تبر در مقابل چشمان پلیس کشت. افسران پلیس سپس به مهاجم شلیک کردند و او را کشتند. سخنگوی پلیس به rbb|۲۴ گفت: زمانی که نیروهای پلیس و اورژانس به محل حادثه رسیدند، مردی با تبر به زنی حمله می‌کرد، بنابراین مأموران از اسلحه استفاده کردند، مرد مورد اصابت قرار گرفت و جان باخت. به گفته پلیس، عامل این جنایت مردی ۲۳ ساله است، همچنان هیچ کدام از این دو نفر در آپارتمانی که زندگی می‌کردند، ثبت نام نکرده بودند.  اداره پلیس جنایی ایالت برلین تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است. پلیس در باره هویت این افراد چیزی نگفته است.
5. سپتامبر 2022

مردی در برلین-لیشتنبرگ زنی را با تبر در مقابل چشمان پلیس کشت

مردی بامداد یکشنبه در برلین-لیشتنبرگ زنی را با تبر در مقابل چشمان پلیس کشت. افسران پلیس سپس به مهاجم شلیک کردند و او را کشتند. سخنگوی پلیس به rbb|۲۴ گفت: زمانی که نیروهای پلیس و اورژانس به محل حادثه رسیدند، مردی با تبر به زنی حمله می‌کرد، بنابراین مأموران از اسلحه استفاده کردند، مرد مورد اصابت قرار گرفت و جان باخت. به گفته پلیس، عامل این جنایت مردی ۲۳ ساله است، همچنان هیچ کدام از این دو نفر در آپارتمانی که زندگی می‌کردند، ثبت نام نکرده بودند.  اداره پلیس جنایی ایالت برلین تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است. پلیس در باره هویت این افراد چیزی نگفته است.