پلیس برلین از سال ۲۰۱۷ از تفنگ‌های شوکر استفاده می‌کند. سناتور داخلی برلین، آیریس اشپرانگر (SPD) می‌خواهد این موضوع به زودی به پایان برسد. او معتقد است شوکرهای الکتریکی -به اصطلاح تیزر- دیگر نباید توسط پلیس برلین در آینده استفاده شوند. اینکه آیا استفاده از Taser رسمی خواهد شد یا خیر، در ماه‌های آینده تصمیم گیری می‌شود. از سوی دیگر، تام شرایبر، سخنگوی سیاست داخلی گروه پارلمانی SPD در مجلس نمایندگان برلین، از استفاده از تیزرها حمایت می‌کند. او می‌گوید: «جایی که درگیری‌های فیزیکی وجود دارد، از تیزر برای آرام کردن اوضاع استفاده می‌شود.» از نظر او، استفاده از تفنگ بی‌حسی، امری منطقی است.

19. آگوست 2022

مخالفت و موافقت با استفاده پلیس برلین از شوکر برقی

پلیس برلین از سال ۲۰۱۷ از تفنگ‌های شوکر استفاده می‌کند. سناتور داخلی برلین، آیریس اشپرانگر (SPD) می‌خواهد این موضوع به زودی به پایان برسد. او معتقد است شوکرهای الکتریکی -به اصطلاح تیزر- دیگر نباید توسط پلیس برلین در آینده استفاده شوند. اینکه آیا استفاده از Taser رسمی خواهد شد یا خیر، در ماه‌های آینده تصمیم گیری می‌شود. از سوی دیگر، تام شرایبر، سخنگوی سیاست داخلی گروه پارلمانی SPD در مجلس نمایندگان برلین، از استفاده از تیزرها حمایت می‌کند. او می‌گوید: «جایی که درگیری‌های فیزیکی وجود دارد، از تیزر برای آرام کردن اوضاع استفاده می‌شود.» از نظر او، استفاده از تفنگ بی‌حسی، امری منطقی است.