09/10/2023

محکمه، امروز در مورد شهروند افغانستان که همسرش را به قتل رسانده بود، تصمیم می‌گیرد

محکمه در مورد یک شهروند افغان (۴۳ ساله) که همسر سابق خود را در سال ۲۰۲۲ در برلین-پانکو به قتل رسانده بود، تصمیم می‌گیرد. دادستانی برای این مرد خواهان حبس ابد شده است. دادگاه کیفری دادگاه منطقه ای برلین اخیرا اعلام کرد که قرار است این حکم روز دوشنبه اعلام شود. این مرد، در ۲۹ اپریل سال گذشته در منطقه پانکو به این زن ۳۱ ساله کمین کرده و در خیابان به او حمله کرد. او ۱۳ بریدگی و ضربه چاقو به زن وارد کرد و سپس بریدگی عمیقی در گردن او ایجاد نمود. دادستان در کیفرخواست خود گفته است که: این مرد “نمی خواست زندگی مستقل همسرش را بپذیرد”. مقتول، مادر شش فرزند بین سه تا ۱۳ ساله بود.