یک متخصص قلب و عروق در بیمارستان شاریته برلین مظنون است که با تزریق دوز بالای داروهای آرامبخش به بیماران باعث مرگ دو نفر از آن‌ها شده است. به گفته rbb24، این متخصص ۵۵ ساله که روز دوشنبه دستگیر شد، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به بیماران بخش مراقبت‌های ویژه بیش از حد دارو تزریق می‌کرده است. او سرانجام در ماه اوت/ آگوست ۲۰۲۲ از محل کار خود اخراج شد. از همان زمان شکایتی علیه او طرح شده و پس از بررسی‌های زیاد به دستگیری او منجر شد. گفته می‌شود که متهم آگاهانه چنین جرمی را مرتکب شده است. هنوز شواهدی مبنی بر درخواست مرگ خودخواسته (اُتاناری) از طرف بیماران یافت نشده. این اتفاق در کلینیک Virchow واقع در منطقه ودینگ برلین رخ داده است.

09/05/2023

متخصص قلب و عروق مظنون به قتل دو بیمار در برلین

یک متخصص قلب و عروق در بیمارستان شاریته برلین مظنون است که با تزریق دوز بالای داروهای آرامبخش به بیماران باعث مرگ دو نفر از آن‌ها شده است. به گفته rbb24، این متخصص ۵۵ ساله که روز دوشنبه دستگیر شد، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به بیماران بخش مراقبت‌های ویژه بیش از حد دارو تزریق می‌کرده است. او سرانجام در ماه اوت/ آگوست ۲۰۲۲ از محل کار خود اخراج شد. از همان زمان شکایتی علیه او طرح شده و پس از بررسی‌های زیاد به دستگیری او منجر شد. گفته می‌شود که متهم آگاهانه چنین جرمی را مرتکب شده است. هنوز شواهدی مبنی بر درخواست مرگ خودخواسته (اُتاناری) از طرف بیماران یافت نشده. این اتفاق در کلینیک Virchow واقع در منطقه ودینگ برلین رخ داده است.