دو روز پیش از رای‌گیری پارلمان آلمان درباره اصلاح قانون حفاظت دربرابر عفونت‌های همه‌گیر، خبر از لغو پوشیدن ماسک در سفرهای هوایی این کشور به گوش می‌رسد. به گفته "دویچلند فونک"، کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال، از حذف ماسک در هواپیماها دفاع کرده است. براساس مقررات کنونی، پوشیدن ماسک در هواپیماها تا ۲۳ سپتامبر اجباری است، اما پس از آن مقررات ماسک طبق برنامه‌ لغو خواهد شد. به گفته لاترباخ، در آینده پوشیدن ماسک FFP2 در سفرهای طولانی‌مدت با قطار، کلینیک‌ها و خانه‌های سالمندان همچنان ضروری خواهد بود.

6. سپتامبر 2022

لغو مقررات استفاده از ماسک در هواپیماهای آلمان

دو روز پیش از رای‌گیری پارلمان آلمان درباره اصلاح قانون حفاظت دربرابر عفونت‌های همه‌گیر، خبر از لغو پوشیدن ماسک در سفرهای هوایی این کشور به گوش می‌رسد. به گفته “دویچلند فونک”، کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال، از حذف ماسک در هواپیماها دفاع کرده است. براساس مقررات کنونی، پوشیدن ماسک در هواپیماها تا ۲۳ سپتامبر اجباری است، اما پس از آن مقررات ماسک طبق برنامه‌ لغو خواهد شد. به گفته لاترباخ، در آینده پوشیدن ماسک FFP2 در سفرهای طولانی‌مدت با قطار، کلینیک‌ها و خانه‌های سالمندان همچنان ضروری خواهد بود.