چندین قطار منطقه‌ای برلین برندنبورگ به‌دلیل مرخصی استعلاجی رانندگان آن‌ها لغو شده‌اند. همان‌طور که دویچه‌بان امروز سه شنبه در توییتر اعلام کرد، تمام قطارهای منطقه‌ای شماره ۱۴ در مسیر بین فرودگاه BER و Ostbahnhof لغو شده‌اند. مسافران می‌توانند از خطوط جایگزین اس‌-بان ۹ یا Flughafen-Express استفاده کنند. به گفته rbb24، قطارهای منطقه‌ای ۱۳ بین ایستگاه‌های Wustermark و Berlin-Jungfernheide نیز از بعدازظهر سه‌شنبه لغو می‌شوند. مسافران می‌توانند به‌جای آن از Regional-Express 4 استفاده کنند.

6. سپتامبر 2022

لغو برخی قطارهای منطقه‌ای برلین برندنبورگ

چندین قطار منطقه‌ای برلین برندنبورگ به‌دلیل مرخصی استعلاجی رانندگان آن‌ها لغو شده‌اند. همان‌طور که دویچه‌بان امروز سه شنبه در توییتر اعلام کرد، تمام قطارهای منطقه‌ای شماره ۱۴ در مسیر بین فرودگاه BER و Ostbahnhof لغو شده‌اند. مسافران می‌توانند از خطوط جایگزین اس‌-بان ۹ یا Flughafen-Express استفاده کنند. به گفته rbb24، قطارهای منطقه‌ای ۱۳ بین ایستگاه‌های Wustermark و Berlin-Jungfernheide نیز از بعدازظهر سه‌شنبه لغو می‌شوند. مسافران می‌توانند به‌جای آن از Regional-Express 4 استفاده کنند.