لزوم پوشیدن ماسک FFP2 در وسایل حمل‌ونقل عمومی احتمالا از اول اکتبر همچنان پابرجا خواهد ماند. وزرای بهداشت ایالت‎‌های فدرال در این‌باره به توافق رسیده‌اند. به گزارش تاگزشاو، سخنگوی وزارت بهداشت ایالت زاکسن آنهالت در گفتگو با خبرگزاری epd این خبر را تایید کرد. پارلمان آلمان هفته گذشته تغییراتی را در قانون حفاظت دربرابر عفونت تصویب کرد. براین اساس، مقرراتی یکسان برای همه ایالت‌ها درنظر گرفته شده که بسته به روند عفونت در مراحل مختلف اجرا خواهند شد.

13. سپتامبر 2022

لزوم پوشیدن ماسک از اول اکتبر

لزوم پوشیدن ماسک FFP2 در وسایل حمل‌ونقل عمومی احتمالا از اول اکتبر همچنان پابرجا خواهد ماند. وزرای بهداشت ایالت‎‌های فدرال در این‌باره به توافق رسیده‌اند. به گزارش تاگزشاو، سخنگوی وزارت بهداشت ایالت زاکسن آنهالت در گفتگو با خبرگزاری epd این خبر را تایید کرد. پارلمان آلمان هفته گذشته تغییراتی را در قانون حفاظت دربرابر عفونت تصویب کرد. براین اساس، مقرراتی یکسان برای همه ایالت‌ها درنظر گرفته شده که بسته به روند عفونت در مراحل مختلف اجرا خواهند شد.