قطار تاریخی مترو BVG توسط دزدان غارت شد. سارقان قطعاتی از واگن‌های متروی تاریخی برلینر Verkehrsbetriebe (BVG) را به سرقت برده‌اند. این واگن ها در یک سالن واگن در خیابان رودولف در برلین-فریدریششاین قرار داشتند. سخنگوی BVG روز چهارشنبه با rbb|۲۴ این حادثه را تایید کرد. او گفته است که بررسی‌ها آغاز شده اند. بر اساس اطلاعات rbb|۲۴ ، چراغ های ۱۰۰ ساله، ترمزهای اضطراری، دستگیره درها و برخی از اشیای کمیاب دیگر به سرقت رفته است.
06/04/2023

قطعاتی از واگن تاریخی سرقت شد

قطار تاریخی مترو BVG توسط دزدان غارت شد. سارقان قطعاتی از واگن‌های متروی تاریخی برلینر Verkehrsbetriebe (BVG) را به سرقت برده‌اند. این واگن ها در یک سالن واگن در خیابان رودولف در برلین-فریدریششاین قرار داشتند. سخنگوی BVG روز چهارشنبه با rbb|۲۴ این حادثه را تایید کرد. او گفته است که بررسی‌ها آغاز شده اند. بر اساس اطلاعات rbb|۲۴ ، چراغ های ۱۰۰ ساله، ترمزهای اضطراری، دستگیره درها و برخی از اشیای کمیاب دیگر به سرقت رفته است.