17/11/2023

قانونی شدن حشیش به تاخیر افتاد!

قانونی شدن حشیش که با دولت (به اصطلاح چراغ راهنمایی) آغاز شده بود در واقع قرار بود امسال اجرایی شود. اما همانطور که وزیر بهداشت لاوترباخ اکنون تأیید کرده است، هنوز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. او اذعان کرد که “قانونی سازی حشیش، طبق برنامه‌ریزی قبلی پیش نرفته و بنابراین در ابتدای سال انجام نخواهد شد. با این حال بحث اساسی در این مورد به پایان رسیده است، حتی اگر در اول ژانویه اجرایی نشود، شروع قانونی شدن حشیش، موفقیت آمیز خواهد بود.” این موضوع هنوز بحث برانگیز است. این پیش نویس قانون، پیشنهاد می‌کند حشیش از لیست مواد ممنوعه در قانون مواد مخدر حذف شود. بزرگسالان ۱۸ سال می‌توانند ۲۵ گرم ماریجوانا داشته باشند. همچنین هرکس حداکثر باید برای سه گیاه اجازه رشد دادن در خانه داشته باشند. انجمن‌های پزشکی، اتحادیه‌های پلیس و انجمن قضات آلمان به وضوح مخالفت خود را با آزادی حشیش اعلام کردند، در حالی که کارشناسان اعتیاد و کانون‌های اصلاح‌ از لزوم جرم‌زدایی آن دفاع می‌کنند.