فعالان محیط زیست صبح دوشنبه به محل نیروگاه زغال سنگ در Jänschwalde رفتند و بخش‌های از آن را مسدود کردند. سخنگوی پلیس براندنبورگ می‌گوید که نیروهای پلیس در محل مستقر شده اند. به گفته سخنگوی اداره انرژی لاوسیتز (Leag)، جایی که زغال سنگ از قطار تخلیه می شود، نیز مسدود شده است. گفته می‌شود که حدود ۴۰ نفر در این اعتراض شرکت کرده اند. هدف اعتراض فعالان محیط زیست، ادامه فعالیت معدن و عواقب تولید برق از زغال سنگ خوانده شده است.
19. سپتامبر 2022

فعالان محیط زیست بخش‌هایی از نیروگاه زغال سنگ یانشوالده را مسدود کردند

فعالان محیط زیست صبح دوشنبه به محل نیروگاه زغال سنگ در Jänschwalde رفتند و بخش‌های از آن را مسدود کردند. سخنگوی پلیس براندنبورگ می‌گوید که نیروهای پلیس در محل مستقر شده اند. به گفته سخنگوی اداره انرژی لاوسیتز (Leag)، جایی که زغال سنگ از قطار تخلیه می شود، نیز مسدود شده است. گفته می‌شود که حدود ۴۰ نفر در این اعتراض شرکت کرده اند. هدف اعتراض فعالان محیط زیست، ادامه فعالیت معدن و عواقب تولید برق از زغال سنگ خوانده شده است.