22/09/2023

فراکسیون اتحادیه خواستار محدودیت مهاجرت غیرقانونی به آلمان است

گروه پارلمانی CDU/CSU در بوندستاگ آلمان، در حال افزایش فشار بر ائتلاف چراغ راهنمایی در بحث محدود کردن مهاجرت به این کشور است. بر اساس اطلاعات «دویچلند فونک»، CDU و CSU یا حزب اتحادیه آلمان، امروز طرحی را برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به بوندستاگ ارائه می‌دهند. هدف این طرح، تشدید قوانین اخراج و پایان دادن به برنامه‌های پذیرش داوطلبانه است. فراکسیون اتحادیه در توضیح این اقدام می‌گوید که دولت‌های فدرال و ایالتی دیگر ظرفیت برنامه‌های پذیرش اضافی را ندارند. گروه پارلمانی CDU/CSU با ارائه این طرح همچنین می‌خواهد انگیزه‌های مهاجرت از یک کشور اتحادیه اروپا به کشور دیگر را کاهش دهد و خواستار آن است که استانداردهای اجتماعی در اتحادیه اروپا برای پناهجویان باید به هم نزدیک‌تر شود.
برعلاوه، گروه پارلمانی CDU/CSU کوتاه‌تر شدن مدت زمان اخذ تابعیت را رد می‌کنند. این گروه همچنین خواهان اجتناب از “حق اقامت بیش از حد برای افرادی که مجبور به ترک کشور هستند” و عدم گسترش اتحاد خانواده است.