19/09/2023

غذا خوردن در بیرون گران‌تر می‌شود

قرار است از سال آینده مالیات بر ارزش افزوده غذا در رستوران‌ها دوباره به ۱۹٪ افزایش پیدا کند. این مالیات به خاطر دوران کرونا به ۷٪ کاهش یافته بود. این در صورتی است که حتی با کاهش مالیات نسبت به سال ۲۰۱۹ و قبل از کرونا و تورم شدید اخیر، مردم نیز کمتر به رستوران‌ها می‌روند. برای ما بنویسید که کرونا و افزایش‌ قیمت‌های اخیر چقدر در بیرون غذا خوردن شما تاثیر گذاشته و با توجه به افزایش دوباره قیمت‌ها، به چه اندازه ممکن است به رستوران‌ها بروید؟