26/10/2023

عملیات پلیس علیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان موسیقی راست افراطی

مقام‌های پلیس در یک اقدام سراسری، عملیاتی را علیه گروه‌هایی که موسیقی تحریک آمیز راست افراطی تولید و توزیع می کنند، آغاز کرده اند. تمرکز این عملیات در نیدرزاکسن است. همانطور که دادستانی سل صبح امروز اعلام کرد، اداره تحقیقات جنایی اولدنبورگ از چندین ماه به این سو در حال تحقیق در مورد یک گروه جنایتکار است که بیشتر اعضای آن راستگرای افراطی منصوب می‌شوند. به این منظور، از صبح امروز چندین ملک در سراسر کشور جستجو شده است. گفته می‌شود، نیروهای پلیس از ایالت‌های مختلف فدرال به این عملیات اعزام شده‌اند. بر اساس اطلاعات NDR، علاوه بر نیدرزاکسن، جستجو در هامبورگ، برلین، تورینگن، راینلاند-فالتز و بادن-وورتمبرگ نیز در جریان است. همچنین یک ملک در جزیره تعطیلات مایورکا در اسپانیا در حال جستجو است.