برلینی‌ها نباید در روزهای آینده خانه را بدون چتر ترک کنند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد تا ۶۰ کیلومتر در ساعت، به ویژه در شمال و جنوب براندنبورگ پیش بینی می‌شود. دمای هوا بین ۱۶ تا ۱۸ درجه است. از شب جمعه تا شنبه شرایط آب و هوایی به سختی تغییر می‌کند. همچنان بارش باران، و دمای هوا تا ده درجه ادامه خواهد داشت. به گفته کارشناسان هواشناسی، بالاخره خورشید باید در روز یکشنبه ظاهر شود. با این وجود، وزش باد ادامه دارد و ممکن است گاهی رگبار باران و رعد و برق رخ دهد. انتظار می‌رود دمای هوا بین ۱۳ تا ۱۵ درجه باشد.

16. سپتامبر 2022

طوفان و رعد و برق در انتظار برلین

برلینی‌ها نباید در روزهای آینده خانه را بدون چتر ترک کنند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد تا ۶۰ کیلومتر در ساعت، به ویژه در شمال و جنوب براندنبورگ پیش بینی می‌شود. دمای هوا بین ۱۶ تا ۱۸ درجه است. از شب جمعه تا شنبه شرایط آب و هوایی به سختی تغییر می‌کند. همچنان بارش باران، و دمای هوا تا ده درجه ادامه خواهد داشت. به گفته کارشناسان هواشناسی، بالاخره خورشید باید در روز یکشنبه ظاهر شود. با این وجود، وزش باد ادامه دارد و ممکن است گاهی رگبار باران و رعد و برق رخ دهد. انتظار می‌رود دمای هوا بین ۱۳ تا ۱۵ درجه باشد.