یک طوفان رعد و برق سهمگین، همراه با باران شدید و وزش باد شدید در اوایل عصر پنجشنبه بخش‌های شمال شرقی برلین و براندنبورگ را درنوردید. باران شدید باعث شد زیرگذر S-Bahn در ایستگاه Köpenick زیر آب برود! در نتیجه این طوفان، درختان شکسته شده و جاده‌ها به دلیل بارش شدید باران زیر آب رفت. بارش باران، می‌تواند تا ۲۵ لیتر در هر متر مربع آب به زمین بریزد که با سرعت باد حدود ۸۰ کیلومتر در ساعت همراه می‌شود! اگرچه هشدار هواشناسی شدید لغو شده است، اما کارشناسان هواشناسی DWD توصیه می‌کنند هنوز به وضعیت جوی و هشدارهای احتمالی بیشتر توجه کنند.

19. آگوست 2022

طوفان سخت در برلین و ایجاد سیل در تونل قطار

یک طوفان رعد و برق سهمگین، همراه با باران شدید و وزش باد شدید در اوایل عصر پنجشنبه بخش‌های شمال شرقی برلین و براندنبورگ را درنوردید. باران شدید باعث شد زیرگذر S-Bahn در ایستگاه Köpenick زیر آب برود! در نتیجه این طوفان، درختان شکسته شده و جاده‌ها به دلیل بارش شدید باران زیر آب رفت. بارش باران، می‌تواند تا ۲۵ لیتر در هر متر مربع آب به زمین بریزد که با سرعت باد حدود ۸۰ کیلومتر در ساعت همراه می‌شود! اگرچه هشدار هواشناسی شدید لغو شده است، اما کارشناسان هواشناسی DWD توصیه می‌کنند هنوز به وضعیت جوی و هشدارهای احتمالی بیشتر توجه کنند.