متقاضیان آموزش رانندگی در برلین حدود چهار ماه منتظر آزمون عملی هستند. اشتفان آکرشفسکی، رییس انجمن مربیان رانندگی برلین، روز سه‌شنبه در مصاحبه با DPA گفت: «شرایط نامطمئن است و روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود.» به گزارش rbb24، مراکز رانندگی آزمون‌های کمتری ارائه نمی‌دهند بلکه میزان تقاضا بیشتر شده است. به گفته اداره راهنمایی و رانندگی، تا پایان جولای / ژوئیه امسال حدود ۳۵۷۰۰ آزمون عملی گرفته شده است. در سال ۲۰۲۰ در مجموع حدود ۵۹۶۰۰ و در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۳۶۰۰ آزمون برگزار شد. در دوران قرنطینه عمومی کرونا نیز آزمون عملی رانندگی گرفته نشد.

21. سپتامبر 2022

صف طولانی آزمون رانندگی در برلین

متقاضیان آموزش رانندگی در برلین حدود چهار ماه منتظر آزمون عملی هستند. اشتفان آکرشفسکی، رییس انجمن مربیان رانندگی برلین، روز سه‌شنبه در مصاحبه با DPA گفت: «شرایط نامطمئن است و روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود.» به گزارش rbb24، مراکز رانندگی آزمون‌های کمتری ارائه نمی‌دهند بلکه میزان تقاضا بیشتر شده است. به گفته اداره راهنمایی و رانندگی، تا پایان جولای / ژوئیه امسال حدود ۳۵۷۰۰ آزمون عملی گرفته شده است. در سال ۲۰۲۰ در مجموع حدود ۵۹۶۰۰ و در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۳۶۰۰ آزمون برگزار شد. در دوران قرنطینه عمومی کرونا نیز آزمون عملی رانندگی گرفته نشد.