30/10/2023

صدها نفردر برلین در آخر هفته با اسرائیل و فلسطین همبستگی نشان دادند

جنگ در خاورمیانه بسیاری از مردم را به خیابان‌های برلین سوق داده است. روز یکشنبه نیز چنین بود: با وجود آب و هوای مرطوب، صدها نفر روز یکشنبه در تظاهرات در برلین همبستگی خود را با فلسطین و اسرائیل اعلام کردند. حدود ۱۰۰۰ نفر بعد از ظهر در گلیسدریک گرد هم آمدند تا در یک راهپیمایی طرفدار فلسطینی‌ها شرکت کنند. چندین سخنران خواستار پایان دادن به حملات اسرائیل به نوارغزه شدند. بعدازظهر یکشنبه، حدود ۳۰۰ نفر برای یک کمپین همبستگی برای اسرائیل در Rosa-Luxemburg-Platz در Mitte تجمع کردند.