14/11/2023

شکایت دسته‌جمعی مشتریان از شرکت مخابراتی Vodafone

مشتریان خط تلفن Vodafone در آلمان دادخواستی را علیه این شرکت تنظیم کرده‌اند. این دادخواست به دلیل افزایش قیمت اینترنت ثابت به دادگاه عالی منطقه‌ای در شهر هام (Hamm) ارائه شده است. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، شرکت Vodafone از بهار گذشته شروع به افزایش قیمت تعرفه‌های خود کرد. به این ترتیب، قیمت اینترنت ثابت برای کابل و DSL ماهانه ۵ یورو افزایش یافت. این مسئله ۱۰ میلیون مشتری را تحت‌تاثیر قرار داده است. با این حال، این شرکت از افزایش قیمت خود دفاع می‌کند و دلیل آن‌را تورم و افزایش هزینه انرژی در آلمان می‌داند.