صدراعظم شولتس و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، پس از چهار ماه با یکدیگر تماس تلفنی برقرار کردند. به گفته سخنگوی دولت، در این مکالمه ۹۰ دقیقه‌ای شولتس برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک در پایان دادن به جنگ اوکراین به پوتین فشار آورد. به گزارش تاگزشاو، آتش‌بس باید شامل خروج کامل نیروهای روسیه و احترام به تمامیت ارضی اوکراین باشد. شولتس همچنین بر لزوم اطمینان از ایمنی نیروگاه هسته‌ای زاپوریشیا (Saporischschja) تحت اشغال نیروهای روسیه تاکید کرد. او همچنین خواستار اجتناب از هرگونه اقدام شدید و اجرای فوری موارد ذکر شده در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.

14. سپتامبر 2022

شولتس و پوتین در تماس تلفنی‌شان چه گفتند؟

صدراعظم شولتس و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، پس از چهار ماه با یکدیگر تماس تلفنی برقرار کردند. به گفته سخنگوی دولت، در این مکالمه ۹۰ دقیقه‌ای شولتس برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک در پایان دادن به جنگ اوکراین به پوتین فشار آورد. به گزارش تاگزشاو، آتش‌بس باید شامل خروج کامل نیروهای روسیه و احترام به تمامیت ارضی اوکراین باشد. شولتس همچنین بر لزوم اطمینان از ایمنی نیروگاه هسته‌ای زاپوریشیا (Saporischschja) تحت اشغال نیروهای روسیه تاکید کرد. او همچنین خواستار اجتناب از هرگونه اقدام شدید و اجرای فوری موارد ذکر شده در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.