13/10/2023

شولتز از ممنوعیت فعالیت حماس در آلمان خبر داد

پس از حمله حماس در اسرائیل، جشن‌ها در خیابان‌های آلمان باعث ایجاد خشم شد. اکنون دولت فدرال با ممنوعیت انجمن‌ها و فعالیت‌های مربوط به فلسطین، واکنش نشان می‌دهد. پس از حمله حماس به اسرائیل، اولاف شولز صدراعظم (SPD) از ممنوعیت فعالیت این سازمان در آلمان خبر داد. علاوه بر این، همانطور که شولز در بیانیه دولت خود در بوندستاگ در روز پنجشنبه گفت، شبکه فلسطینی صامیدون باید ممنوع شود. حماس قبلاً توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی شده است. انجمن صامیدون که خود را شبکه همبستگی زندانیان فلسطینی می‌نامد، حمله تروریستی روز شنبه به اسرائیل را با توزیع شیرینی در Sonnenallee در برلین-نویکلن جشن گرفته بود. شولتز در این باره گفت: “این منزجرکننده است. این غیرانسانی است. این با تمام ارزش‌هایی که ما به عنوان یک کشور به آن متعهد هستیم در تضاد است. ما کنار نمی‌ایستیم و نفرت و تحریک را نمی‌پذیریم. ما یهودی ستیزی را تحمل نمی‌کنیم.»