ویدئویی نگران‌کننده از عملیات پلیس در برلین با هشتگ #Polizeiproblem و #Racism به طور گسترده در اینترنت پخش شده و موجی از خشم را برانگیخته است. این ویدیو، صحنه ای از آپارتمان یک خانواده سوری را نشان می‌دهد و دو افسر پلیس بازوهای مرد را که روی زمین دراز کشیده است می بندند، در حالی که بچه‌های کوچک گریه می‌کنند و با صدای بلند فریاد می‌زنند. در آن، یک افسر پلیس یک زن سوری را تهدید می‌کند: «این کشور من است و تو مهمان هستی... ساکت شو. من تو را به زندان خواهم برد." به گفته پلیس برلین،  تحقیقات به ظن "توهین و بیگانه هراسی" را از این افسر آغاز کرده است. این عملیات در ساعات اولیه ۹ سپتامبر ۲۰۲۲ انجام شد. بر اساس گزارش‌ها، پلیس برای دستگیری شوهر ۳۰ ساله این زن به دلیل کلاهبرداری به اپارتمان آنها رفته بود.
15. سپتامبر 2022

“شما در کشور من مهمان هستید، دهانت را ببند”

 ویدئویی نگران‌کننده از عملیات پلیس در برلین با هشتگ #Polizeiproblem و #Racism به طور گسترده در اینترنت پخش شده و موجی از خشم را برانگیخته است. این ویدیو، صحنه ای از آپارتمان یک خانواده سوری را نشان می‌دهد و دو افسر پلیس بازوهای مرد را که روی زمین دراز کشیده است می بندند، در حالی که بچه‌های کوچک گریه می‌کنند و با صدای بلند فریاد می‌زنند. در آن، یک افسر پلیس یک زن سوری را تهدید می‌کند: «این کشور من است و تو مهمان هستی… ساکت شو. من تو را به زندان خواهم برد.” به گفته پلیس برلین،  تحقیقات به ظن “توهین و بیگانه هراسی” را از این افسر آغاز کرده است. این عملیات در ساعات اولیه ۹ سپتامبر ۲۰۲۲ انجام شد. بر اساس گزارش‌ها، پلیس برای دستگیری شوهر ۳۰ ساله این زن به دلیل کلاهبرداری به اپارتمان آنها رفته بود.