روز سه‌شنبه مردی در اثر شلیک پلیس برلین به‌شدت زخمی شد. به گفته پلیس، زنی به دلیل اقدام به خودکشی حدود ساعت ۸ صبح با پلیس تماس گرفت. با رسیدن ماموران، مردی ۲۸ ساله چاقویی در دست داشت و به درخواست پلیس برای انداختن چاقو توجهی نکرد. به گزارش rbb24، پلیس ابتدا از گاز اشک آور استفاده کرد، اما این کار مانع جوان ۲۸ ساله نشد و او چاقوبه‌دست به پلیس‌ها نزدیک شد. دو مامور درنهایت به پای او شلیک کردند. او سپس به بیمارستان منتقل شد. این حادثه در خیابان Kissingen واقع در منطقه پانکو رخ داد. پلیس در حال بررسی جزییات این پرونده است.

24. آگوست 2022

شلیک پلیس برلین به مردی جوان در پانکو

روز سه‌شنبه مردی در اثر شلیک پلیس برلین به‌شدت زخمی شد. به گفته پلیس، زنی به دلیل اقدام به خودکشی حدود ساعت ۸ صبح با پلیس تماس گرفت. با رسیدن ماموران، مردی ۲۸ ساله چاقویی در دست داشت و به درخواست پلیس برای انداختن چاقو توجهی نکرد. به گزارش rbb24، پلیس ابتدا از گاز اشک آور استفاده کرد، اما این کار مانع جوان ۲۸ ساله نشد و او چاقوبه‌دست به پلیس‌ها نزدیک شد. دو مامور درنهایت به پای او شلیک کردند. او سپس به بیمارستان منتقل شد. این حادثه در خیابان Kissingen واقع در منطقه پانکو رخ داد. پلیس در حال بررسی جزییات این پرونده است.