بلیط ۹ یورویی در پایان آگوست به پایان می‌رسد. اینکه آیا باید جانشینی برای بلیط ارزان قیمت وجود داشته باشد یا خیر، موضوعی بحث برانگیز است. SPD برلین اکنون با شرکای ائتلافی خود در حال مذاکره برای تمدید آن است. به نقل از rbb، پیشنهاد حمل و نقل عمومی ارزان باید پس از پایان ماه اگوست تا پایان سال در برلین اعمال شود. پیشنهاد SPD ارائه بلیط ۹ یورویی در منطقه AB تا پایان سال است. بر اساس گزارش‌ها، سبزها طرفدار بلیت ماهانه ۲۹ یورویی هستند.
26. آگوست 2022

سوسیال دموکرات‌ها می خواهند بلیت ۹ یورویی را در برلین تمدید کند

بلیط ۹ یورویی در پایان آگوست به پایان می‌رسد. اینکه آیا باید جانشینی برای بلیط ارزان قیمت وجود داشته باشد یا خیر، موضوعی بحث برانگیز است. SPD برلین اکنون با شرکای ائتلافی خود در حال مذاکره برای تمدید آن است. به نقل از rbb، پیشنهاد حمل و نقل عمومی ارزان باید پس از پایان ماه اگوست تا پایان سال در برلین اعمال شود. پیشنهاد SPD ارائه بلیط ۹ یورویی در منطقه AB تا پایان سال است. بر اساس گزارش‌ها، سبزها طرفدار بلیت ماهانه ۲۹ یورویی هستند.