03/11/2023

سه حادثه ضد مسلمانان در روز در آلمان

در پس زمینه درگیری‌های خاورمیانه، سازمان Claim علیه اسلام و مسلمان هراسی در آلمان هشدار می‌دهد. این سازمان روز پنجشنبه در برلین اعلام کرد که تنها در دو هفته و نیم گذشته، ۵۳ مورد تهدید، خشونت و تبعیض ضد مسلمانان را ثبت کرده است. این به طور میانگین سه حادثه در روز است. اینها شامل تهدید و خشونت علیه افراد و ده حمله به مساجد بود. مردم عرب الاصل به ویژه تحت تأثیر قرار گرفته اند. به گفته این سازمان، می‌توان فرض کرد که “تعداد جدی موارد گزارش نشده” از حوادث ضد مسلمانان وجود دارد که هنوز گزارش یا ثبت نشده اند. به عنوان مثال، تنها در پنج روز بین ۲۱ تا ۲۵ اکتبر، ۲۴۰ کامنت نفرت از مسلمانان در پلتفرم X، سابقا توییتر، شمارش شده است.