31/10/2023

سفر شولتس و فایزر به آفریقا و امضای توافقنامه مهاجرت

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، و نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال، در سفر به مراکش و نیجریه از فرصت‌های بیشتر برای کارگران مهاجر سخن گفتند. همزمان این دو سیاستمدار سوسیال دموکرات بر همکاری بهتر کشورها در اخراج پناهجویان مراکش و نیجریه تاکید کردند. به گزارش روزنامه میگاتزین، فایزر روز دوشنبه در دیدار با همتای مراکشی خود در رباط توافقنامه‌ای را امضا کرد. دولت مراکش در سال‌های اخیر تمایل چندانی به مهاجرت مردم کشورش نشان نداده است. به گفته وزارت کشور فدرال، ۳۶۶۰ مراکشی در آلمان زندگی می‌کنند که باید این کشور را ترک کنند. از آ‌ن‌جا که ۲۷۶۲ نفر از آن‌ها دولدونگ دارند، اخراج تنها ۸۹۸ نفر از آن‌ها امکان‌پذیر است.