سرقت کابل (کیبل) باعث اختلال در حرکت قطارها در خط پانکو شد. خطوط قطار S2 و S8 و همچنین S85 تحت تأثیر قرار می‌گیرند. براساس گزارش S-Bahn، این اتفاق در صبح جمعه رخ داد و در نتیجه آن، سرویس قطار در خطوط S2 و S8 بین Bornholmer Straße و Blankenburg از حرکت باز ماند. در این مسیرها، اتوبوس‌های جایگزین راه اندازی شده است.

24/03/2023

سرقت کابل به اختلال حرکت قطارها انجامید

سرقت کابل (کیبل) باعث اختلال در حرکت قطارها در خط پانکو شد. خطوط قطار S2 و S8 و همچنین S85 تحت تأثیر قرار می‌گیرند. براساس گزارش S-Bahn، این اتفاق در صبح جمعه رخ داد و در نتیجه آن، سرویس قطار در خطوط S2 و S8 بین Bornholmer Straße و Blankenburg از حرکت باز ماند. در این مسیرها، اتوبوس‌های جایگزین راه اندازی شده است.