ویولونی متعلق به قرن هفدهم و به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار یورو در قطار پرسرعتی در مسیر اشتوتگارت - برلین به سرقت رفت. دو عدد آرشه به ارزش بیش از ۲۳ هزار یورو نیز در جعبه این ویولون قرار داشت. به گزارش rbb24، صاحب ویولون دزدیده شده، موسیقیدانی حرفه‌ای است که روز جمعه از برلین به اشتوتگارت می‌رفته است. این زن ۵۹ ساله پس از پیاده شدن در ایستگاه مرکزی اشتوتگارت متوجه می‌شود که ویولون خود را در قطار جا گذاشته است. اما دیگر دیر شده بود و قطار دوباره به سوی برلین به راه افتاده بود. پلیس احتمال می‌دهد که ویولون به سرقت رفته است.

23/05/2023

سرقت ویولونی ۱۰۰ هزار یورویی در قطار برلین

ویولونی متعلق به قرن هفدهم و به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار یورو در قطار پرسرعتی در مسیر اشتوتگارت – برلین به سرقت رفت. دو عدد آرشه به ارزش بیش از ۲۳ هزار یورو نیز در جعبه این ویولون قرار داشت. به گزارش rbb24، صاحب ویولون دزدیده شده، موسیقیدانی حرفه‌ای است که روز جمعه از برلین به اشتوتگارت می‌رفته است. این زن ۵۹ ساله پس از پیاده شدن در ایستگاه مرکزی اشتوتگارت متوجه می‌شود که ویولون خود را در قطار جا گذاشته است. اما دیگر دیر شده بود و قطار دوباره به سوی برلین به راه افتاده بود. پلیس احتمال می‌دهد که ویولون به سرقت رفته است.