ایستگاه S-Bahn کوپنیک برلین در چند سال آینده به یک ایستگاه منطقه‌ای تبدیل خواهد شد. همانطور که دفتر منطقه Treptow-Köpenick اعلام کرد، اولین مرحله ساخت و ساز روز جمعه آغاز خواهد شد. انتظار می رود این پروژه تا سال ۲۰۲۷ ادامه داشته باشد و طی آن یک سکوی جدید به طول ۲۲۰ متر ساخته شود. در آینده قطار سریع السیر منطقه ای RE۱ نیز در کوپنیک متوقف خواهد شد و هر  ۲۰ دقیقه حرکت خواهد کرد. کار ساخت و ساز در مجموع ۳.۲ کیلومتر را در بر می‌گیرد. 
16/03/2023

ساخت یک ایستگاه جدید منطقه‌ای قطار در کوپنیک برلین

ایستگاه S-Bahn کوپنیک برلین در چند سال آینده به یک ایستگاه منطقه‌ای تبدیل خواهد شد. همانطور که دفتر منطقه Treptow-Köpenick اعلام کرد، اولین مرحله ساخت و ساز روز جمعه آغاز خواهد شد. انتظار می رود این پروژه تا سال ۲۰۲۷ ادامه داشته باشد و طی آن یک سکوی جدید به طول ۲۲۰ متر ساخته شود. در آینده قطار سریع السیر منطقه ای RE۱ نیز در کوپنیک متوقف خواهد شد و هر  ۲۰ دقیقه حرکت خواهد کرد. کار ساخت و ساز در مجموع ۳.۲ کیلومتر را در بر می‌گیرد.