20/10/2023

زیباترین بارش‌های شهابی سال

 یک منظره طبیعی خیره کننده در شرف وقوع است: این آخر هفته، در هر ساعت می‌توان حدود ۲۰ شهاب را در آسمان شب مشاهده کرد. علت این بارش شهابی Orionid است. ناسا آن را یکی از “زیباترین بارش‌های شهابی سال” می‌نامد. انتظار می‌رود که بارش شهابی شنبه شب به اوج خود برسند. گفته می‌شود که بارش شهابی بهتر است بین نیمه شب و طلوع خورشید رصد شوند. به طور کلی انتظار می‌رود این بارش شهابی تا ۲۲ نوامبر ادامه داشته باشد. آژانس هوانوردی و فضایی برای داشتن یک منظره بسیار خوب توصیه می‌کند مکانی را پیدا کنید که دور از شهر و به خصوص از چراغ‌های خیابان باشد.