زنی چند ماه با جسد شریک زندگی اش در آپارتمان خود در (Elbe-Elster) زندگی می‌کرد. اینس فیلون، سخنگوی پلیس روز چهارشنبه گفت که پلیس در ۷ سپتامبر از این موضوع مطلع شده است. به گفته پلیس هیچ مدرکی دال بر جرم وجود ندارد. این زن ۶۰ ساله پس از مرگ مرد در را قفل کرده و چند ماه بعد را در اتاق‌های دیگر آپارتمان سپری کرده است. بر اساس اطلاعات پلیس، تاکنون علت مشخص مرگ وزمان مرگ مشخص نشده و جسد نیز به شدت مومیایی شده بود.
15. سپتامبر 2022

زنی چند ماه با جسد شریک زندگی خود در آپارتمان زندگی می‌کرد

زنی چند ماه با جسد شریک زندگی اش در آپارتمان خود در (Elbe-Elster) زندگی می‌کرد. اینس فیلون، سخنگوی پلیس روز چهارشنبه گفت که پلیس در ۷ سپتامبر از این موضوع مطلع شده است. به گفته پلیس هیچ مدرکی دال بر جرم وجود ندارد. این زن ۶۰ ساله پس از مرگ مرد در را قفل کرده و چند ماه بعد را در اتاق‌های دیگر آپارتمان سپری کرده است. بر اساس اطلاعات پلیس، تاکنون علت مشخص مرگ وزمان مرگ مشخص نشده و جسد نیز به شدت مومیایی شده بود.