13/11/2023

زمین بازی جنسی عروسکی برای بزرگسالان

 در زمین بازی جنسی عروسکی در برلین، عروسک‌ها می‌خواهند نشان دهند که چگونه صمیمیت بین انسان و ماشین می‌تواند ادغام شود و رضایت جنسی را آموزش دهند. یک ساعت با یک عروسک حدود ۱۰۰ یورو هزینه دارد. فیلیپ فوسنگر مالک این مکان می گوید: “روزانه حدود پنج مهمان از زمین بازی جنسی عروسک‌ها دیدن می‌کنند – آنها معمولاً مردانی حدود ۳۰ ساله هستند. تعداد بازدیدکنندگان زن بسیار کم است.” ایده زمین بازی جنسی عروسکی در اصل از ژاپن می‌آید، جایی که عروسک‌های جنسی در حال حاضر محبوب هستند. فیلیپ فوسنگر می‌گوید که محبوبیت این عروسک‌ها در آلمان نیز افزایش خواهد یافت: “ما به دو سال دیگر نیاز داریم تا ربات‌های جنسی داشته باشیم. آن‌ها سپس می‌توانند با استفاده از نرم‌افزاری که با هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شوند، صحبت کرده و کاملاً مستقل حرکت کنند.”