در Fürstenwalde، حدود ۳۰۰ درخت میوه شهری در انتظار برداشت محصول خود هستند. به این ترتیب صراحتاً از مردم خواسته شده است که میوه‌ها برداشت کنند و بچینند. "درختان همه جا پر از میوه هستند، گاهی اوقات بیش از حد پر هستند. ما باید مراقب باشیم که شاخه‌ها را نشکنیم." آلو، شاه بلوط، گردو، توت، گلابی و حتی گیلاس کرنل را می‌توان در میان درختان این منطقه یافت. هیچ محدودیتی برای برداشت میوه‌های عمومی وجود ندارد. کارشناس درخت فقط تاکید می‌کنند که درختان فقط باید سالم بمانند.

1. سپتامبر 2022

زمان برداشت محصول از میوه‌های شهری رسیده است

در Fürstenwalde، حدود ۳۰۰ درخت میوه شهری در انتظار برداشت محصول خود هستند. به این ترتیب صراحتاً از مردم خواسته شده است که میوه‌ها برداشت کنند و بچینند. “درختان همه جا پر از میوه هستند، گاهی اوقات بیش از حد پر هستند. ما باید مراقب باشیم که شاخه‌ها را نشکنیم.” آلو، شاه بلوط، گردو، توت، گلابی و حتی گیلاس کرنل را می‌توان در میان درختان این منطقه یافت. هیچ محدودیتی برای برداشت میوه‌های عمومی وجود ندارد. کارشناس درخت فقط تاکید می‌کنند که درختان فقط باید سالم بمانند.