19/09/2023

روز وحدت ملی آلمان؛ هامبورگ انتظار صد‌ها هزار نفر را دارد

بزرگترین جشنواره تاریخ معاصر هامبورگ دو هفته دیگر برگزار می‌شود و این شهر به خاطر جشن‌ وحدت ملی آلمان میزبان صد‌ها هزار نفر خواهد بود. گفته می‌شود که تمام شهر هامبورگ به مدت دو روز به صحنه‌ای برای جشن تبدیل خواهد شد. ساشا‌ آلبرتسن از گردشگری هامبورگ می‌گوید: «مردم می‌توانند منتظر یک برنامه رنگارنگ با حضور بیش از ۴۰۰ موسسه و شرکت باشند.» هر منطقه‌ای به موضوع خاصی خواهد پرداخت. همچنین هر ایالت با طرحی جالب به این جشن می‌آید. آلبرستن می‌گوید: «منطقه تورینگن با مدل قلعه خواهد آمد. رایلند-فالز با نوعی انبار شراب در جشن حضور می‌یابد.» صحنه اصلی نیز در دریاچه Binnenalster  شناور خواهد بود و تلویزیون NDR در آنجا با ستاره‌ها و افراد معروف مصاحبه خواهد کرد. این برنامه در ۲ و ۳ اکتبر برگزار می‌شود.