در ۲۲ سپتامبر، از اتوبوس‌ها و قطارها در برلین می‌توانید بدون بلیط استفاده نمائید. همچنان در این روز، ده‌ها خیابان در سراسر شهر به خیابان‌های بازی تبدیل می‌شوند و برلین برای سومین بار در روز جهانی بدون خودرو شرکت می‌کند. مرکز اطلاعات ترافیکی (VIZ) روز سه‌شنبه اعلام کرد: تمامی اتوبوس‌ها و قطارها در منطقه AB برلین می‌توانند به صورت رایگان و بدون بلیت تردد کنند. اگر می خواهید در منطقه تعرفه C به براندنبورگ بروید، باید مراقب باشید: "برای سفر به براندنبورگ، به بلیط BC یا ABC نیاز دارید (بلیت اتصال C کافی نیست).
22. سپتامبر 2022

روز بدون خودرو در برلین! همه به صورت رایگان سوار اتوبوس و قطار می‌شوند

در ۲۲ سپتامبر، از اتوبوس‌ها و قطارها در برلین می‌توانید بدون بلیط استفاده نمائید. همچنان در این روز، ده‌ها خیابان در سراسر شهر به خیابان‌های بازی تبدیل می‌شوند و برلین برای سومین بار در روز جهانی بدون خودرو شرکت می‌کند. مرکز اطلاعات ترافیکی (VIZ) روز سه‌شنبه اعلام کرد: تمامی اتوبوس‌ها و قطارها در منطقه AB برلین می‌توانند به صورت رایگان و بدون بلیت تردد کنند. اگر می خواهید در منطقه تعرفه C به براندنبورگ بروید، باید مراقب باشید: “برای سفر به براندنبورگ، به بلیط BC یا ABC نیاز دارید (بلیت اتصال C کافی نیست).