19/09/2023

راه‌اندازی چهار دفتر امور شهروندی جدید در برلین

چهار دفتر امور شهروندی جدید (Bürgeramt) در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در برلین گشایش خواهند یافت. مارتینا کلمنت، مسئول نوسازی اداره‌ها، می‌گوید: «به احتمال زیاد دفترهای محله‌های مارتسان ـ هلرزدورف و اشپانداو در سال ۲۰۲۴ و محله‌های ترپتو ـ کوپنیک و پانکو در سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی خواهند شد.» به گفته روزنامه تاگزاشپیگل، دفتر محله اشپاندو برای یک سال در شهرداری این منطقه فعالیت خواهد کرد. همچنین در سال ۲۰۲۶ دفتر امور شهروندان جدیدی در کمپ زیمنس برنامه‌ریزی شده است. این دفترها ۱۲ فرصت شغلی را به خود به همراه خواهند آورد. هنوز مشخص نیست که هزینه دفترهای جدید چگونه تامین می‌شود.